Cikel koncertov po cerkvah s poslikavami Toneta Kralja

Tomaj

Cerkev sv. Petra in Pavla

Monday, April 17, 2017
Free entrance

Cikel koncertov po cerkvah s poslikavami Toneta Kralja | 17:00
Vocal group Gallina
Ana Erčulj, artistic director

Venue Details

Cerkev sv. Petra in Pavla
Tomaj